Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Informació sobre els impostos municipals

Informació sobre els impostos municipals

Aquí trobareu informació sobre els diferents impostos de caràcter municipal que regula el Text refós de la Llei d'hisendes locals.

Page IBI: Impost sobre Béns Immobles
 
Page IAE: Impost sobre Activitats Econòmiques
 
Page IVTM: Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 
Page IIVTNU (plusvàlua): Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
 
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401