Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Tipus d'interès legal i de demora

Tipus d'interès legal i de demora

 

 

 

EXERCICI 2016:

 

Interès legal:

 
És del 3,00%, d'acord amb la disposició addicional 34a de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2016.
 
Interès de demora:
 

És del 3,75%, d'acord amb la disposició addicional 34a de la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2016.

 

 

  

EXERCICI 2015:

 

Interès legal:

 
És del 3,5%, d'acord amb la disposició addicional 32a de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2015.
 
Interès de demora:
 

És del 4,375%, d'acord amb la disposició addicional 32a de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2015.

 

 

 

EXERCICI 2014:

 

Interès legal:

 
És del 4%, d'acord amb la disposició addicional 32a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2014.
 
Interès de demora:
 
És del 5%, d'acord amb la disposició addicional 32a de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2014.
 
 

 

 

 

EXERCICI 2013:

 

Interès legal:

 
És del 4%, d'acord amb la disposició addicional 39a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2013.
 
Interès de demora:
 
És del 5%, d'acord amb la disposició addicional 39a de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2013.
 
 

 

 

 

 

EXERCICI 2012:

 

Interès legal:

 
És del 4%, d'acord amb la disposició addicional 13a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012.
 
Interès de demora:
 
És del 5%, d'acord amb la disposició addicional 13a de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2012.

 

 

 

 

EXERCICI 2011:

 

Interès legal:

 
És del 4%, d'acord amb la disposició addicional 17a de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2011.
 
Interès de demora:
 
És del 5%, d'acord amb la disposició addicional 17a de la Llei 39/2010, de 22 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2011.
 
 

    

EXERCICI 2010:

  

Interès legal:

 
És del 4%, d'acord amb la disposició addicional 18a de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2010.
 
Interès de demora:
 
És del 5%, d'acord amb la disposició addicional 18a de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2010.

 

 


EXERCICI 2009:

 

Interès legal:

 
Des de l'1 de gener fins al 31 de març: l'interès legal és del 5,5% d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional 27 de la Llei 15/2008, de 23 de desembre (BOE 24/12/2008).
 
Des de l'1 d'abril fins al 31 de desembre: l'interès legal és del 4% d'acord amb l'article 1 del Real Decret Llei 3/2009, de 27 de març, de mesures urgents en matèria tributària, financera i concursal davant l'evolució de la situació econòmica.  
  
Interès de demora:
 
Des de l'1 de gener fins al 31 de març: l'interès de demora és del 7% d'acord amb el que s'estableix en la disposició addicional 27 de la Llei 15/2008, de 23 de desembre (BOE 24/12/2008).
 
Des de l'1 d'abril fins al 31 de desembre: l'interès de demora és del 5% d'acord amb l'article 1 del Real Decret Llei 3/2009, de 27 de març, de mesures urgents en matèria tributària, financera i concursal davant l'evolució de la situació econòmica. 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401