Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Càlcul de tributs

Càlcul de tributs

 

 

Mitjançant aquesta opció podeu calcular l’import del vostre rebut o liquidació. La simulació del càlcul només es pot fer respecte als impostos més avall indicats i pels municipis que tenen delegada la gestió de l’impost a l’OAGRTL.
 
El resultat que s’obtingui a partir d’aquesta opció de simulació de càlcul no vincula l’Administració en la futura emissió del rebut o liquidació, ja que aquest càlcul és merament informatiu.
 
Aquest càlcul no té en compte cap benefici fiscal a què pugueu tenir dret.

 

 

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica

 

Plusvàlua - Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana

 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401