Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Accessibilitat

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Accessibilitat

 

Aquest lloc web utilitza l’Open Source Content Management System Plone i ha estat dissenyat per ser completament accessible i usable, funcionant d’acord amb les guies d’accessibilitat de contingut web (WCAG v1.0). Si hi ha quelcom en aquest lloc —relacionat amb l’accessibilitat o la validació— que no va d’acord amb els estàndards, contacteu amb l’Administració del lloc web, i no pas amb l’Equip de Plone.


Declaració d’accessibilitat
 
Ens hem compromès a fer servir el nostre coneixement i la comprensió de la manera en què les diferents persones accedeixen a Internet per tal de desenvolupar un lloc web que sigui clar i simple d’utilitzar per a tothom.

 
Validació
 
Hem utilitzat XHTML 1.0 i CSS que està en conformitat amb les especificacions, com dictamina el W3C, perquè creiem que la usabilitat i l’accessibilitat han de tenir una base sòlida. Si hi ha res en aquest lloc web que no valida correctament, si us plau, poseu-vos en contacte amb l’Administració del lloc web, i no pas amb l’Equip de Plone.
 
També hem procurat aconseguir l’accessibilitat AA mesurada segons la versió 1.0 de WCAG. De tota manera, tenim en compte que el nombre de regles del WCAG són subjectives i, malgrat que pensem que les hem acomplert, la seva interpretació pot variar en algunes instàncies.
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401