Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Sobre tràmits i sol·licituds Quins rebuts es poden pagar mitjançant domiciliació bancària?

Quins rebuts es poden pagar mitjançant domiciliació bancària?


 

Podeu domiciliar tots aquells rebuts que facin referència a tributs de caràcter periòdic com, per exemple, l'Impost sobre Béns Immobles (IBI), l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), la taxa d'escombraries, la taxa de clavegueram, etc.  És a dir, tots aquells tributs que es paguen periòdicament, normalment cada any o cada semestre.

 

No es pot domiciliar el pagament de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua), ja que es tracta d'un impost no periòdic.

 

Tampoc es poden pagar per domiciliació bancària les liquidacions d'ingrés directe, ni que siguin de tributs periòdics. Això és així perquè, tal com estableix la normativa tributària, cal notificar aquestes liquidacions per correu certificat i donar els terminis de pagament previstos a la llei.

 

Podeu trobar més informació sobre com domiciliar rebuts a l'apartat de tràmits d'aquest mateix web.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401