Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Sobre sancions de trànsit Quins són els terminis de pagament de les denúncies per infraccions de trànsit?

Quins són els terminis de pagament de les denúncies per infraccions de trànsit?


 

Per a les denuncies per infraccions lleus, greus o molt greus sense pèrdua de punts lliurades en mà o notificades al domicili (excepte les multes per no identificar al conductor i les d’inhibidors de radar), l’import variarà segons si el pagament es realitza:


- en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la data de recepció de la notificació, l’import de la denuncia es reduirà en un 50 %. L’infractor renúncia a formular al·legacions i a identificar el conductor, en el seu cas.


- passats els 20 dies naturals, tindrà 25 dies naturals més per fer el pagament sense cap reducció. Si no paga ni fa al·legacions s’iniciarà el procediment executiu amb els recàrrecs i interessos corresponents.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401