Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Informació tributària Preguntes freqüents Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica Si tinc una minusvalidesa reconeguda del 33% o més, puc demanar l'exempció de pagament per l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica?

Si tinc una minusvalidesa reconeguda del 33% o més, puc demanar l'exempció de pagament per l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica?


 

La Llei d’hisendes locals estableix aquesta possibilitat. Per tal que sigui concedida l'exempció, s’han de complir una sèrie de requisits:
 

-La minusvalia ha de ser igual o superior al 33% i ha d’estar degudament acreditada per l'òrgan competent (que, en el cas de Catalunya, és el Departament d'Acció Social i Ciutadania - ICASS de la Generalitat).
 

-Només es pot sol•licitar per un vehicle; és a dir, que si la persona amb minusvalidesa ja té atorgada una exempció per un vehicle i n’adquireix un altre, únicament es pot demanar l’exempció per un dels dos.
 

-El vehicle ha d’estar matriculat a nom de la persona amb minusvalidesa i ha d’anar destinat al seu ús exclusiu.
 


Aquesta exempció es pot sol•licitar adjuntant la documentació que acrediti els extrems anteriors. Podeu consultar-ne més detalls a l'apartat de Tràmits

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401