Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

 

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.

 

Benvinguda del President de la Diputació i de l'OAGRTL.


Notícies

Termini de pagament en voluntària: del 26 de febrer al 30 d'abril del 2014
Rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2014 i taxes municipals.
Presentació del portal Tributs de Catalunya
La Diputació de Lleida posa a disposició d’aquest projecte l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, amb prop de 25 anys (...)
Vielha, Cervera i Almacelles deleguen la gestió de les multes de trànsit a l'OAGRTL
Permet informatitzar tot el procés, guanyant en agilitat i eficiència. Els consistoris de Tremp i d’Alpicat també han manifestat la voluntat de (...)
Tàrrega, segon municipi en delegar la gestió de les multes de trànsit a la Diputació de Lleida
Aquest servei es fa a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) i permet informatitzar tot el procés guanyant (...)

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401