Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

 

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.

 

Benvinguda del President de la Diputació i de l'OAGRTL.


Notícies

Termini de pagament en voluntària: del 26 de febrer al 29 d'abril del 2016
Rebuts de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) 2016, taxes municipals i altres ingressos de d'altres ens
Una seixantena de municipis s’assessoren sobre la nova regularització cadastral a la Diputació de ...
La Diputació juntament amb la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida informen els consistoris sobre els efectes tributaris que aquesta (...)
Termini de pagament en voluntària: del 18 de setembre al 20 de novembre del 2015
Rebuts de l'IBI Rústica 2015, Impost d'Activitats Econòmiques 2015 i taxes municipals. Veure el detall.
Termini pagament en voluntària: del 29 d'abril al 30 de juny de 2015
Rebuts d'IBI Urbana 2015, BICE 2015, Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2015 de Tarroja i Torrefeta i Florejacs, taxes i resta d'ingressos (...)

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401