Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Coneix l'OAGRTL Novetats Dret d'accés a la informació pública i dret a fer propostes de millora i suggeriments en relació al funcionament dels serveis públics

Dret d'accés a la informació pública i dret a fer propostes de millora i suggeriments en relació al funcionament dels serveis públics

Els ciutadans, a partir dels 16 anys, tenen dret a accedir a la informació pública, a títol individual o bé en representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, d’acord amb l’article 18 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

El Títol III d’aquesta Llei regula el dret d’accés a la informació pública, els seus límits, la forma com es pot exercir aquest dret i les formes com es garanteix aquest dret.

 

Normativa:

Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

 

Enllaç al tràmit.

 

 

A l’article 61 de la Llei 19/2014, dins del Títol dedicat al bon govern, preveu el dret dels ciutadans a fer propostes d’actuació o millora i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis públics.

 

Normativa:

Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

  

Enllaç al tràmit.

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401