Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Tu municipio L'Espluga Calba Exercici 2012 Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) - Plusvàlua

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) - Plusvàlua


Si

Si

Si

Segons data notificació de la liquidació

Si
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401