Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Tu municipio L'Espluga Calba Exercici 2011 Altes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

Altes de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)


Si

-

Si

Segons data de l'autoliquidació

-
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401