Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Termini de pagament en voluntària: del 18 de setembre al 20 de novembre del 2015

Notícies Qüestions Frequentes Planhs e Suggeriments Es nòsti Burèus

Termini de pagament en voluntària: del 18 de setembre al 20 de novembre del 2015

Rebuts de l'IBI Rústica 2015, Impost d'Activitats Econòmiques 2015 i taxes municipals. Veure el detall.

 

Publicació dels anuncis d'aprovació dels padrons i del calendari de cobrança al BOP de Lleida de 15 de setembre de 2015.

 

Consulteu els impostos, taxes i altres ingressos de dret públic inclosos en aquesta cobrança fent click aquí.

 

La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 29 d'octubre.

 

Per a domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:

- a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)

- trucar al telèfon gratuït 900 354 136 de l'1 al 23 d'octubre de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí)

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401