Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Noves delegacions de tributs a l'OAGRTL

Notícies Qüestions Frequentes Planhs e Suggeriments Es nòsti Burèus

Noves delegacions de tributs a l'OAGRTL

Del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, de l'Ajuntament de Menàrguens i de la Comunitat de Regants de Torre-Serona.

El Ple ordinari de la Diputació de Lleida del 21 de maig, en relació a la COMISSIÓ INFORMATIVA DE FINANCES I GESTIÓ DE TRIBUTS, ha aprovat:

 

 

- Acceptació de la delegació efectuada pel Consell Comarcal de l’Alta Ribagorça, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aqueix ens de dret públic té atribuïdes en matèria de recaptació, en via executiva, de la taxa pel servei de recollida i tractaments de RSU.

 

 

- Acceptació de la delegació efectuada per l’ajuntament de Menàrgues, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aqueix ajuntament té atribuïdes en matèria de recaptació, en via executiva, de diversos ingressos de dret públic.

 

 

- Acceptació de la delegació efectuada per la Comunitat de Regants de Torre-serona, a través de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, de les facultats que aqueix ens de dret públic té atribuïdes en matèria de recaptació, en via voluntària i executiva, dels ingressos de dret públic propis de la Comunitat.

 

 

- Aprovació expedient de modificació de crèdits del pressupost de la Diputació de Lleida, exercici 2010.

 
 
 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401