Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies L'OAGRTL presentarà un nou servei: La Gestió de multes amb PDA

Notícies Qüestions Frequentes Planhs e Suggeriments Es nòsti Burèus

L'OAGRTL presentarà un nou servei: La Gestió de multes amb PDA

L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, oferirà a partir del 2011 un nou servei als ajuntaments: El Servei de Gestió Integral de Multes.

L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, oferirà a partir del 2011 un nou servei als ajuntaments: El Servei de Gestió Integral de Multes.

L'Organisme portava temps estudiant la possibilitat de prestar aquest servei de gestió i recaptació de multes per infraccions de trànsit, circulació i seguretat viària, que pretén fer-se càrrec de la gestió, tramitació i cobrament de les multes de trànsit que expedeixen els agents municipals dels municipis que vulguin delegar aquest servei a la Diputació de Lleida.

Amb aquest servei l'OAGRTL assumirà el cobrament de les multes de trànsit i gestionarà íntegrament tot el procediment, des de l'inici de la multa fins a les al.legacions, resolucions de recursos, notificacions, executiva, etc, així com també s'encarregarà de comunicar a la Direcció General de Trànsit les infraccions greus i molt greus a efectes de la suspensió del permís de circulació o de la retirada de punts.

Per posar en marxa aquest servei, s'ha apostat per la innovació tecnològica introduint elements tecnològics d'alt contingut i elevades prestacions com són les PDA (de l'anglès Personal Digital Assistant) és dir, un petit ordinador de mà. El servei dotarà a la policia local de diverses PDA, més una petita impressora portàtil per expedir immediatament la denúncia que es diposita al vehicle (com fins ara), però amb una novetat: la denúncia impresa incorporarà un codi de barres que permet a l'infractor poder pagar immediatament l'import a través de les entitats bancàries col.laboradores. El conductor sancionat també podrà plasmar la seva firma en la PDA.

Segons ha explicat el director, Carles Morata, "el procés comença amb la denúncia de la infracció a través de la PDA. La comunicació entre la PDA i el Servidor Central de l'OAGRTL es realitza via GPRS, és dir, on-line. Per tant, les dades de la denúncia es transmeten de manera encriptada i immediata a serveis centrals fent possible començar sense dilacions els tràmits posteriors a la denúncia. Guanyar en celeritat és fonamental." Aquesta immediatesa en el traspàs d'informació, permetrà tenir un control integral i exhaustiu de les denúncies en el mateix instant en que s'imposen al carrer.

La PDA preveu diversos automatismes que farà molt àgil expedir la sanció i obtenir totes les dades del vehicle, i fins i tot, efectuar una fotografia del vehicle infractor que s'annexa a la denúncia, doncs l'aparell incorpora un dispositiu fotogràfic.

Amb la finalitat de facilitar la tasca dels agents, la PDA inclourà la connexió a la base de dades i matrícules del cens de vehicles, la relació codificada d'infraccions aprovada en l'ordenança municipal, precepte infringit, classificació de la infracció, import, import amb descompte o punts a treure i tota la llista de carrers del seu municipi. Aquestes codificacions faciliten actuacions sense errors i amb més informació, augmentat les garanties de preservació de la legalitat i millorant la fiabilitat dels agents en les actuacions.

Així doncs, aquest aparells ofereixen dos grans avantatges: agilitzen el procés burocràtic i minimitzen les possibilitats que l'agent introdueixi alguna dada errònia en la denúncia.

La gestió amb PDA escurçarà els tràmits administratius i evitarà que les sancions es perdin per culpa dels tràmits burocràtics, alhora que permetrà augmentar l'efectivitat en el cobrament.

Un punt a destacar és que aquesta aposta tecnològica permetrà que a través de la utilització de mitjans telemàtics, els actes administratius que haurà de firmar l'alcalde es faran telemàticament, utilitzant la signatura electrònica, i sense que hi hagi moviment de documents i paper físic internament.

No obstant, la PDA té encara dos aplicacions més previstes per més endavant: a mig plaç també disposarà d'un aplicatiu  de gestió d'incidències que permetrà als agents dels municipis tramitar incidències a la via pública en temps real, incorporant informació i fotos in situ, com notificar bancs trencats, faroles en mal estat, etc. I d'altra banda també permetrà als agents realitzar qualsevol mena de consulta sobre els vehicles com vigència ITV, vigència de l'assegurança, o informació sobre els mateixos conductors com sancions imposades o retirades del permís de conduir, etc.

Amb aquesta innovació el butlletí de denúncia en paper passa al format digital.

Donada la complexitat tècnica i la important dotació econòmica que requereix aquest servei, la Diputació de Lleida a través de l'OAGRTl, com a entitat supramunicipal que és, pretén donar cobertura a un servei que pels costos induïts que implica és difícil d'assumir per part dels municipis aïlladament. L'objectiu final és modernitzar el procés incorporant elements tecnològics. L'aplicació d'aquest sistema no pretén imposar més multes, sinó recaptar millor les que s'imposen i conscienciar  al ciutadà infractor.

La seva posada en funcionament implica una important complexitat tècnica i requereix un cert temps en l'acoplament tecnològic. Segons la planificació prevista, durant l'estiu del 2011 es començarà a prestar el servei en fase de prova pilot en dos o tres municipis.

L'ens provincial espera que entre el 80% i el 90% dels consistoris s'afegeixin al nou servei i amb aquesta iniciativa vol donar resposta a una de les peticions més demanades per part dels ajuntaments.

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401