Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies El Consell d'Administració de l'OAGRTL aprova el Pla estratègic pel període 2010-2013

Notícies Qüestions Frequentes Planhs e Suggeriments Es nòsti Burèus

El Consell d'Administració de l'OAGRTL aprova el Pla estratègic pel període 2010-2013

El pla pretén centrar bona part de la seva acció en la millora de la qualitat en els serveis fixant un Sistema de Gestió de la Qualitat

El pla pretén centrar bona part de la seva acció en la millora de la qualitat en els serveis fixant un Sistema de Gestió de la Qualitat

 

El Consell d’Administració de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs (OAGRT) de la Diputació de Lleida va aprovar el dilluns 15 de febrer el seu Pla estratègic, on s’estableixen 10 línies de treball per al període 2010-2013. El pla pretén centrar bona part de la seva acció en l’àmbit de la qualitat en els serveis, fixant un Sistema de Gestió de la Qualitat.

 

Entre els diferents objectius establerts, l’OAGRTL preveu establir una carta de serveis, on quedaran reflectits els serveis i els compromisos de qualitat que assumeix l’ens vers els contribuents i els ajuntaments. Aquests compromisos han de suposar un valor afegit als usuaris.

En aquesta línia, l’OAGRTL preveu també la implantació de la Norma ISO 9001:2008 com a eina classificadora de la qualitat i com a instrument per a la millora de l'eficiència. Aquesta implantació es farà amb la finalitat d’establir un cicle àgil, ràpid i fiable per a la tramitació dels expedients i facilitar al màxim els tràmits administratius als contribuents. Aquest projecte està previst en dos fases de treball i es posarà en marxa aquest mateix any 2010.

 

També es preveu la realització d’enquestes de satisfacció tant pel que fa als ajuntaments com als ciutadans amb la finalitat de valorar el grau de satisfacció dels mateixos, establir indicatius de millora, conèixer noves demandes i propostes, així com determinar les expectatives dels ciutadans i ajuntaments.

 

Un altre àmbit de treball serà la constitució d’un Call Center Línia 900 que permeti una millora de l’atenció telefònica al contribuent, reduint al màxim possible els temps d’espera i d’atenció al ciutadà.

 

La comunicació amb el ciutadà també centrarà bona part de les energies amb l'edició de nous tríptics informatius, adreçats als ciutadans, així com el desenvolupament d’una “Guia del contribuent” per facilitar l’accés a la informació tributària i respondre les consultes més habituals.

 

El pla també preveu continuar impulsant el procés de transformació de l’organisme en la seva adaptació a l’administració electrònica, amb l’objectiu que durant aquest primer semestre ja es puguin realitzar els primers tràmits via telemàtica. El pla fixa un calendari plurianual on es prioritzen els serveis a oferir via Internet en funció de la tipologia, freqüència i dificultat tècnica.

 

Un altre dels punts previstos en el pla és la millora de les oficines de l’organisme, amb la voluntat de millorar tant els espais d’atenció al ciutadà com també la qualitat en el treball dels propis funcionaris.

 

Lleida, 17 de febrer de 2010

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401