Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Conveni de col·laboració entre l’OAGRTL i el Col·legi de Notaris de Catalunya

Notícies Qüestions Frequentes Planhs e Suggeriments Es nòsti Burèus

Conveni de col·laboració entre l’OAGRTL i el Col·legi de Notaris de Catalunya

L’objectiu és establir un sistema de gestió homogeni i eficaç per a la realització dels tràmits i actuacions relacionades amb els notaris.

conveni amb notaris.jpg

 

 

L’objectiu és establir un sistema de gestió homogeni i eficaç per a la realització dels tràmits i actuacions relacionades amb els notaris.

 

El president de la Diputació de Lleida, Jaume Gilabert, i el degà president del Col·legi de Notaris de Catalunya, Joan Carles Ollé i Favaró, han signat aquest dijous un conveni de col·laboració entre les dues institucions. L’acte ha comptat amb l’assistència del diputat de Finances i Gestió de Tributs, Josep Maria Beà, i el director de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), Carles Morata.

 

L’objectiu d’aquest conveni és establir un sistema de gestió homogeni i eficaç per a la realització dels tràmits i actuacions relacionades amb els notaris, aprofitant les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies.

 

El conveni permetrà els ciutadans la possibilitat de realitzar, en la mateixa notaria, els següents tràmits:

 

1- En la compravenda d’immobles, el notari podrà accedir des del seu aplicatiu als serveis centrals de l’OAGRTL i consultar els deutes pendents d’IBI de la finca en qüestió, amb la novetat que també podrà fer el pagament telemàtic del deute, si així ho desitja el seu client. L'abonament es farà a través d'un sistema integrat de pagament on-line.

 

Cal recordar que aquesta informació dels deutes pendents per l'IBI és especialment important, ja que el comprador adquirent haurà de respondre dels deutes pendents, per afecció del bé, encara que ell no els hagi generat. D’aquesta manera, s’efectua l'advertència expressa de responsabilitat de l'adquirent, per afecció del bé.

 

2- El conveni també permetrà que els notaris puguin fer autoliquidacions de plusvàlues als seus clients. A aquests efectes, els notaris des del seu sistema informàtic es connectaran a la base de dades de l'OAGRTL, introduiran els elements tributaris determinants i obtindran l'autoliquidació amb el conseqüent estalvi de temps.

 

D’aquesta forma, es reduirà considerablement el temps de resposta de les peticions que es facin a l’Organisme i també millorarà la qualitat de la informació obtinguda. Aquest conveni té àmbit estatal i farà possible que qualsevol dels 3.000 notaris que hi ha actualment a tot l’estat Espanyol puguin efectuar aquests tràmits.

 

Lleida, 11 de novembre de 2010

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401