Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Anóncia de venta per gestion dirècta

Notícies Qüestions Frequentes Planhs e Suggeriments Es nòsti Burèus

Anóncia de venta per gestion dirècta

Vedetz detalh des lòts de bens

LOT 1. Multipropietat en la següent finca:
 
Descripció registral:
 
"Finca Registral número 4312
Naturaleza de la finca: Vivienda.
Municipio: Tredós.
Vía: Calle perimetral.
Número: Sin número planta baja.
Entidad número 25.
Nombre: Apartamento nº 206.
 
Referència cadastral: 0994 D 04-0025 L
Superficie útil: 48,18 m2.
División horizontal: Cuota 1,4190.
 
Linderos:
Frente; con pasillo con puerta de entrada.
Fondo; con proyección vertical de la carretera perimetral.
Izquierda; entrando con la entidad registral número 24.
Derecha; con la escalera general y aseos de comunidad.
Descripción; apartamento número 206, planta baja, Edificio Solneu, Baqueira."
 
Registre de la Propietat de Vielha
 
Setmanes a vendre:
Números 18,19,25,39,41,42,44,45,46 i 47.
 
Valoració :
Preu unitari setmana 853, 42 €.
853,42 x 10 setmanes = 8.534,20 €
 
Càrregues que han de quedar subsistents:
Sense càrregues preferents.
 
Preu mínim d’oferta en adjudicació directa de tot el lot de setmanes : 8.534,20 €.
Aquest tipus no inclou els impostos indirectes que pugui gravar la transmissió d’aquest bé.

 

  

 

LOT 2. Multipropietat en la següent finca:
 
Descripció registral:
 
"Finca Registral número 4319
Naturaleza de la finca: Vivienda.
Municipio: Tredós.
Vía: Calle perimetral.
Número: Sin número planta 1.
Entidad número 32.
Nombre: Apartamento nº 308.
 
Superficie útil: 48,18 m2.
División horizontal: Cuota 1,4190.
 
Linderos:
Frente; con pasillo con puerta de entrada y cuarto de basuras..
Fondo; con vuelo de camino peatonal.
Izquierda; entrando con Edificio Bonaigua.
Derecha; con lentidad número treinta y trés.
Descripción; apartamento número 308, Edificio Solneu, Baqueira." 
 
Registre de la Propietat de Vielha
 
Setmanes a vendre:
Números 6,32,42,44,45,46 i 47.
 
Valoració :
Preu unitari setmana 853, 42 €.
853,42 x 7 setmanes = 5.973,94 €
 
Càrregues que han de quedar subsistents:
Sense càrregues preferents.
 
Preu mínim d’ oferta en adjudicació directa de tot el lot de setmanes : 5.973,94 €.
Aquest tipus no inclou els impostos indirectes que pugui gravar la transmissió d’aquest bé.

 

  

 

Nota comú a les dos finques que s’ ofereixen en venda mitjançant gestió directa
S’admetran ofertes, al preu unitari assenyalat, per setmanes separades.
 
 
Dipòsit
Les persones que presentin ofertes hauran de constituir un dipòsit, mitjançant xec nominatiu, conformat o certificat per l’entitat que ho lliuri, a favor de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OAGRTL) per import del 20% del preu mínim de l’oferta d’adjudicació de cada finca o be sobre les setmanes separades que siguin del seu interès.
 
Per a més informació:
Sr. David López Cuadrado, cap de l’ Oficina de Vielha de l’OAGRTL.
Adreça: C/ Sarriulera, 12 de Vielha.
Telèfon: 973 64 15 25
            973 64 02 78
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401