Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies AMPLIACIO TERMINI PAGAMENT EN VOLUNTARIA FINS EL 25 DE MAIG DE 2020

Notícies Qüestions Frequentes Planhs e Suggeriments Es nòsti Burèus

AMPLIACIO TERMINI PAGAMENT EN VOLUNTARIA FINS EL 25 DE MAIG DE 2020

Rebuts 2020 de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica i taxes municipals incloses a la 1a cobrança

Els rebuts no domiciliats es podran pagar fins el dia 25 de maig del 2020.

 

Els rebuts domiciliats es carregaran al compte el dia 21 de maig del 2020.

 

Consulteu el calendari de les actuacions delegades a l'OAGRTL del vostre municipi a: http://www.oagrtl.cat/el-teu-municipi-ca

 

 

Lleida, 20/03/202

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401