Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Notícies Període pagament en voluntària del 14 d'octubre al 15 de desembre de 2020

Notícies Preguntes Freqüents Queixes i Suggeriments Les nostres Oficines

Període pagament en voluntària del 14 d'octubre al 15 de desembre de 2020

Impost sobre Béns Immobles (IBI) Rústica 2020 Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 2020 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2020 (Salàs de Pallars, Alàs i Cerc) Taxes, preus públics i altres ingressos

Període pagament en voluntària del 14 d'octubre al 15 de desembre de 2020

Impost sobre Béns Immobles (IBI) Rústica 2020
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) 2020

Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica 2020 (Salàs de Pallars, Alàs i Cerc)
Taxes, preus públics i altres ingressos
 

Data de càrrec de rebuts domiciliats: 4 de novembre
 


 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401