Diputació de Lleida

Qui a de pagar era Plusvalua?


 

Er obligat ath pagament dera plusvalua ei:
 
a) Enes transmissions a títol lucratiu (com, per exemple, un eretatge o donacion): era persona qu'aquerisque era finca o a favor de qui se constituïsque o transmete un dret reau (per exemple: qui arrecep ua donacion, er ereu, qui arrecep er usufructe, eca.).
                 
b) Enes transmissions a títol onerós (com, per exemple, ua crompavenda): era persona que transmet era finca o que transmet o constituís eth dret reau (per exemple: eth venedor en ua crompavenda, eth que permute ua finca, eca.).
 
S’er obligat tributari ei ua persona fisica non residenta en Espanha, era lei preve que, en aguest cas, er obligat ath pagament ei qui aquerisque era finca o a favor de qui se constituïsque o transmete eth dret reau, en concèpte de substitut deth contribuent (per exemple: quan qui ven un immòble urban ei un non resident en Espanha, er obligat a presentar e pagar er impòst ei eth crompador).
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401