Diputació de Lleida

Coma se calcule era Plusvalua?


 
En calcul dera Plusvalua i confluïssen, basicaments, quate elements:
 
- Era valor cadastrau deth solèr.
- Es ans transcorrudi entre era transmission que cau tributar e era immediata anteriora.
- Es coeficients aprovadi per Ajuntament (per periòdes de 5 ans, enquia un maximal de 20), que mos permeten calcular objectivaments er increment de valor deth solèr.
- Eth tipe impositiu aprovat per Ajuntament.
 
 
Exemple:
 
 
Supausam qu’er obligat tributari ei proprietari d’un pis que se la ven damb escritura publica damb data 25/04/2007. Entà poder calcular-ne era Plusvalua, cau saber guairi ans sencers an transcorrut dempús de d’aguesta venta e eth moment d’aquesiment immediataments anterior (per exemple, era data en qué se crompèc ath constructor). Supausam que se crompèc eth 01/02/2000. Donques, an transcorrut 7 ans sencers.
 
En recebut der IBI der exercici 2007 trobaram era valor cadastrau deth solèr. Supausam qu'ei de 50.000 €.
 
Eth coeficient aprovat per Ajuntament per aguest tram d’ans ei de 2,7. Eth tipe impositiu aprovat per Ajuntament ei 20%.
 
Eth calcul dera Plusvalua ei:
 
- Valor deth solèr: 50.000 €
- Ans sencers transcorrudi: 7
- Increment de valor: (50.000*7*2,7%)= 9.450 €
- Quòta a pagar: 9.450*20%= 1890 € de quòta liquida.
 
Podetz hèr simulacions de calcul dera Plusvalua en apartat Calcul de tributs d’aguest madeish web.
 

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401