Diputació de Lleida

Per quin valor es paga la Plusvàlua?


 

La plusvàlua es paga únicament pel valor cadastral del sòl dels terrenys urbans.
 
Així, si agafem un rebut de l’IBI urbana, veurem que el valor cadastral d'una finca urbana és la suma del valor del sòl i el valor de la construcció (si n'hi ha). A efectes de la Plusvàlua, únicament es té en compte el valor del sòl.
 
Exemple: Al rebut de l'IBI d'un pis hi ha detallats els següents imports:
            Valor de la construcció:  100.000 €
            Valor del sòl:  50.000 €
            Valor cadastral total:  150.000 €
 
D’aquests tres valors, pel càlcul de la Plusvàlua, únicament s’agafa el valor del sòl que, en aquest cas, és 50.000 euros.
Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401