Diputació de Lleida

La plusvàlua, es paga en tots els ajuntaments?


 

No. Aquest impost és de caràcter potestatiu (no obligatori) i, per tant, és cada Ajuntament qui decideix si acorda la imposició de la Plusvàlua i en regula els diferents aspectes mitjançant ordenança fiscal.

 

Per aquesta raó, només s'ha de pagar la Plusvàlua en aquells ajuntaments que així ho hagin regulat. En l'apartat de El teu municipi podeu consultar-hi quins ajuntaments tenen delegada la gestió d'aquest impost a l'OAGRTL.

 

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401