Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Càlcul de tributs Plusvàlua

Plusvàlua - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

(Necessari)
(Necessari)
/ /
(Necessari)
/ /
En cas que el dret transmès sigui la nua propietat o l'usdefruit vitalici, indiqueu l'edat de l'usufructuari en la data de la transmissió:
(Necessari)

 

Exemples pràctics


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401