Diputació de Lleida

Benvinguts al web de l'OAGRTL

 

En aquest web trobareu informació sobre els tributs i altres ingressos de Dret Públic que gestiona l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL) de la Diputació de Lleida per delegació dels ajuntaments i altres ens públics.

 

Benvinguda del President de la Diputació i de l'OAGRTL.


Notícies

Termini de pagament en voluntària: del 27 de febrer al 28 d'abril del 2017
Rebuts de l'Impost sobre Vehicles, taxes municipals i comunitats de regants
Termini de pagament en voluntària: del 21 de setembre al 23 de novembre del 2016
Rebuts d'IBI Rústica 2016, Impost Activitats Econòmiques 2016, taxes municipals i altres ingressos de d'altres ens.
Jornada formativa per l’aplicació pràctica de la digitalització dels expedients i documents a ...
Gairebé un centenar de consistoris van seguir la jornada formativa de forma presencial o per videoconferència.

Xarxa d'oficines

Queixes i SuggerimentsOAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401