Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Coneish er OAGRTL Novetats Ordenances fiscaus, padrons e calendaris de crubament

Ordenances fiscaus, padrons e calendaris de crubament

Reculh d'edictes publicadi ath BOP de Lhèida sus es ordenances fiscaus e sus es padrons d'arrecebudi e calendaris de crubament des diferenti municipis.

Hem habilitat un nou banner a la nostra pàgina web on hi trobareu tota la informació actualitzada sobre les ordenances fiscals municipals i també sobre els padrons i calendaris de cobrança de cada municipi (respecte a aquells tributs o ingressos de dret públic no delegats a l'OAGRTL). La informació corresponent als calendaris fiscals dels tributs municipals delegats a l'OAGRTL la continuareu trobant a: http://www.oagrtl.cat/calendari-ca

 

Podeu accedir a la nova informació des de la pàgina principal del web (http://www.oagrtl.cat), a través del nou banner anomenat Ordenances fiscals, padrons i calendaris de cobrança o bé clicant aquí: http://www.diba.cat/cido/CidoOagrtlLleida_LlistatMunicipis.asp.

 

La informació que aquí hi trobareu està ordenada alfabèticament per municipis i després pels mòduls d'Ordenances fiscals o bé de Padrons i calendaris de cobrança, amb el seu corresponent històric i ordenats primer per l'any en curs. Es tracta d'informació publicada al BOP de Lleida des de l'any 2004, amb la possibilitat d'accedir al text en format pdf. Per tant, hi ha primer els anuncis vigents i seguidament tot el seu històric. Quan a les ordenances fiscals, hi trobem tant les publicacions provisionals com les definitives com si hi ha hagut alguna correcció d'errades.

 

Aquesta informació ha estat elaborada pel Cercador d'Informació de Diaris Oficials del Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials de la Diputació de Barcelona, com a resultat de la signatura d'un conveni de col.laboració entre la Diputació de Lleida i la Diputació de Barcelona.

Accions del document

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401