Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 87: Segona cobrança 2019 i matrícula provisional IAE

Butlletí 87: Segona cobrança 2019 i matrícula provisional IAE

Segona cobrança 2019 i matrícula provisional IAE

SEGONA COBRANÇA 2019
La segona cobrança de l'any 2019 comença el 2 de maig i finalitza el 5 de juliol. Durant aquest període es posen al cobrament els següents rebuts:
- Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana
- BICES
- Taxes municipals dels ajuntaments que han optat per passar-les en aquesta segona cobrança
- i altres  ingressos d'altres ens (Comunitats de Regants, Consells Comarcals i Mancomunitats)

La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 30 de maig.

Per a domiciliar un rebut, hi ha dues opcions:
- a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL: https://ov.oagrtl.cat
- trucar al telèfon gratuït 900 354 136, del 9 al 24 de maig, de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí.

Els rebuts domiciliats d'IBI Urbana i BICES es carregaran de forma fraccionada en els tres terminis següents:
- 30 de maig
- 1 d'agost
- 31 d'octubre

Recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: https://emunicipal.diputaciolleida.cat  on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.

MATRÍCULA PROVISIONAL IAE
La matrícula provisional de l'IAE per a l'exercici 2019 es troba exposada al BOP número 72, d'11 d'abril de 2019.
Així mateix, disposeu de la matrícula provisional en format Excel dels contribuents exempts i no exempts, també a l'enllaç: https://emunicipal.diputaciolleida.cat

 


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401