Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 86: Registre de l'OAGRTL a l'EACAT

Butlletí 86: Registre de l'OAGRTL a l'EACAT

Registre de l'OAGRTL a l'EACAT

REGISTRE DE L'OAGRTL A L'EACAT

D’acord amb l’article 3.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic (LRJSP),  les trameses de documentació es realitzen de forma electrònica  entre les diferents oficines de registre de les Administracions públiques.

Per això us comuniquem que les trameses de documentació que realitzeu a través de l’EACAT i que van adreçades a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida,  les feu arribar al registre específic d’EACAT de l’OAGRTL, on constem com a Organisme Autònom de Gestió i Recaptació, i no al de Diputació de Lleida.


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401