Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 80: Posada en marxa del canal de notificacions electròniques

Butlletí 80: Posada en marxa del canal de notificacions electròniques

Posada en marxa del canal de notificacions electròniques

Posada en marxa del canal de notificacions electròniques

Per part de l’OAGRTL s’ha posat en marxa el sistema de notificació electrònica de manera generalitzada que entrarà en ple funcionament el proper 1 de setembre.

Totes les persones jurídiques, entitats sense personalitat jurídica i professionals de col·legiació obligatòria, estan obligats a la relació telemàtica amb les administracions públiques.

Per a les persones físiques és un canal de notificació NO obligatori, no obstant poden optar per aquest canal si així ho desitgen.

En compliment del que estableix la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, de procediment administratiu, l’OAGRTL utilitza la plataforma de notificació e-NOTUM del Consorci AOC.

Les persones físiques que no optin per la notificació electrònica continuaran rebent les notificacions en format paper.

Als efectes que tant les entitats jurídiques com les persones físiques que s’acullin a aquest canal de notificació puguin rebre avís per sms i/o correu electrònic que se’ls ha enviat una notificació, han de notificar el número de telèfon mòbil i/o un compte de correu electrònic  on desitgen rebre aquest sms i/o el correu electrònic. A aquests efectes, a través de l’oficina virtual de la web de l’OAGRTL, s’ha habilitat un tràmit on es poden facilitar aquestes dades a l’OAGRTL; seguidament s’inclouran al fitxer de contribuents els camps habilitats a aquests efectes.

També s’ha refet el formulari en paper per si el volen omplir manualment.

En el mateix tràmit, les persones físiques que no hagin optat per rebre la notificació en format electrònic podran, si és el cas, modificar el seu domicili fiscal.

És important incentivar el canal de notificació electrònica per a les persones físiques, ja que així es guanya tant en eficàcia en el moment de la notificació com en eficiència en costos, resultant important el paper de les oficines i del personal de l’OAGRT en el foment d’aquest canal de comunicació. També dona seguretat al ciutadà el saber que té una notificació per part de l’administració i evitar d’aquesta manera publicacions edictals als butlletins oficials de les quals, de tots és coneguda la seva problemàtica ja que rara vegada se n’assabenten, tot i ser el mitjà que la legislació vigent estableix per a poder continuar amb el procediment en els casos que no s’ha pogut practicar una notificació de manera presencial.

Lleida, juliol de 2018


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401