Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 77: Nou sistema per a la tramitació dels expedients de recaptació de taxes en voluntària

Butlletí 77: Nou sistema per a la tramitació dels expedients de recaptació de taxes en voluntària

Butlletí 77: Nou sistema per a la tramitació dels expedients de recaptació de taxes en voluntària

Nou sistema per a la tramitació dels expedients de recaptació de taxes en voluntària

Per a la tercera cobrança de l’OAGRTL (20 de setembre), de la qual s’ha d’entregar la documentació corresponent fins a  30 de juny, la tramitació de l’expedient administratiu es farà a través de la e-municipal.

Als efectes que hi hagi una comunicació efectiva entre l’Ajuntament i l’OAGRTL, heu d’omplir les dades sol·licitades al “perfil d’usuari”. És important omplir els camps del correu electrònic perquè s’utilitzarà per a fer les comunicacions.

Passos a seguir:

1. Entrar a l’e-municipal, OAGRTL.

2. Seleccionar la icona “Enviament de dades pel cobrament de tributs”.

3. Seleccionar “nou càrrec”.

4. En l’apartat “Origen de les dades” si el padró es confecciona a través de la E-municipal o un altre proveïdor.

     a. En cas de seleccionar “un altre proveïdor” us demanarà adjuntar el corresponent fitxer en format TXT.

     b. Omplir les dades que se sol·liciten.

5. En l’apartat “dades d’enviament”, s’han d’omplir les dades demanades sobre ordenança i padró.

6. Confecció del certificat d’aprovació i plec de càrrecs. Amb les dades introduïdes anteriorment, l’aplicatiu us proposa un certificat i un plec de càrrecs, que us heu de guardar al vostre ordinador i procedir a la signatura electrònica.

7. Una vegada signats haureu d’incorporar-los a l’e-municipal a través del navegador.

8. El darrer pas és el seu enviament.

Si no s’omplen totes les dades no es podrà fer cap enviament.

Els enviaments dels certificats i plec de càrrecs es poden fer en posterioritat.

Si en el moment de trametre aquesta documentació, el padró està en fase d’exposició pública, el certificat del resultat el podreu enviar una vegada finalitzat (l’aplicatiu en aquest cas no proporciona proposta de certificat).

Tota la documentació s’ha d’admetre per part de l’OAGRTL. Tant l’admissió com la no admissió se us comunicarà a través del correu electrònic establert al vostre perfil.

Si teniu algun dubte, poseu-vos en contacte amb la Cristina Duaigües. Telf: 973704317, e-mail: cduaigues@diputaciolleida.cat

L’OAGRTL actualitzarà el manual de l’e-municipal, que podeu trobar al solucionari, on s’explicarà amb imatges aquests passos.

 

 


OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401