Diputació de Lleida
Esteu aquí: Inici Butlletins Butlletí 70: Recordatori tercera cobrança 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses

Butlletí 70: Recordatori tercera cobrança 2017 i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses

Recordatori tercera cobrança i regularitzacions cadastrals/liquidacions emeses per l'OAGRTL

Tercera cobrança 2017

Us recordem que la tercera cobrança de l'any 2017 va començar el 21 de setembre i finalitza el 23 de novembre. Durant aquest període es posen al cobrament els rebuts de:

- l'Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Rústica

- Impost sobre Activitats Econòmiques

- i taxes i altres ingressos de dret públic

La data de càrrec al banc dels rebuts domiciliats és el 31d'octubre.

Per domiciliar un rebut d'aquesta cobrança, l'interessat te dues opcions:
 -a través de l'Oficina Virtual de l'OAGRTL (https://ov.oagrtl.cat/)
 -trucar al telèfon gratuït 900 354 136 del dia 26 de setembre al 25 d'octubre (de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí)

El tercer termini de rebuts domiciliats d'IBI-Urbana i BICES es carregarà el 31 d'octubre.

També recordar que, una vegada iniciada la cobrança, podeu disposar de les llistes cobratòries al següent enllaç: www.oagrtl.net, on podreu accedir al seu contingut identificant-vos amb el nom d'usuari i contrasenya.


Regularitzacions cadastrals / liquidacions emeses per l'OAGRTL
 
En quan a les regularitzacions cadastrals que realitza la Direcció General del Cadastre, cal tenir en compte que es poden demanar ajornaments, fraccionaments o pròrrogues per poder fer front al pagament d'aquestes liquidacions. Podeu trobar més informació al següent enllaç:https://seuelectronica.oagrtl.cat/tramitsPublic/listPublicacions.
En aquest link, des del mateix ajuntament, podreu baixar-vos els impresos de la sol.licitud per tal que, una vegada emplenada, la podreu remetre a l'OAGRTL. I l'altra opció és enviar el ciutadà a realitzar el tràmit a l'oficina de l'OAGRTL més propera.

OAGRTL: Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
Rambla Ferran 18, 25007 Lleida Tel. 973 230 401